| Dzisiaj jest: |

o firmie

Firma DrenKar powstała w końcu 2007 roku, ale jej start poprzedzony był wielomiesięcznymi działaniami przygotowawczymi. Jej celem jest wcielenie w życie wielu moich własnych oryginalnych rozwiązań z dziedziny budownictwa mostowego, ale nie tylko.

Produkty oferowane przez naszą Firmę są wyrobami wytwarzanymi wg własnych technologii i konstrukcji, a każdy z nich jest wyrobem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP. Ochroną praw autorskich zajmuje się renomowana firma rzeczników patentowych z Warszawy.

Produkty przeznaczone są przede wszystkim do budowy obiektów mostowych, ale ze względu na ich właściwości użytkowe mogą mieć zastosowanie w innych obszarach budownictwa. Te, których zastosowanie w robotach budowlanych uzależnione jest od uzyskania odpowiednich dokumentów dopuszczających posiadają już Aprobaty Techniczne lub certyfikaty. Dzieki ich użyciu w znacznym stopniu poprawi się jakość produktu finalnego, jakim jest obiekt mostowy, podniesie się jego trwałość i estetyka, a co za tym idzie zmaleją koszty eksploatacji i utrzymania. Potrzeba opracowania nowych konstrukcji tych produktów jest konsekwencją wieloletnich doświadczeń własnych zawodowych, przemyśleń, analiz przyczyn powstawania różnych uszkodzeń i zniszczeń elementów konstrukcyjnych czy detali wyposażenia obiektów mostowych w Polsce i za granicą.

W poszerzaniu wiedzy w tej dziedzinie i zbieraniu opinii wielu innych fachowców ze środowiska mostowców polskich pomogła mi niewątpliwie kilkuletnia praca na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Mostów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie której jako uprawniony Inspektor Mostowy dokonałem kilkuset przeglądów i ocen stanu technicznego obiektów inżynierskich na terenie całego kraju. Udział w wielu Konferencjach Naukowych, Seminariach, Spotkaniach Dyskusyjnych, podczas których dyskutowano w gronie wybitnych znawców nie tylko z Polski, o problemach techniczno-organizacyjnych mostownictwa, też przyczynił się do podjęcia próby rozwiązania niektórych z nich. Za tę możliwość wzbogacenie własnych doświadczeń i poszerzenia wiedzy pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Wszystkim tym Koleżankom i Kolegom Mostowcom, których miałem przyjemność spotkać na swojej niezbyt długiej jeszcze ścieżce zawodowej. Liczę na dalsze wsparcie dla moich działań. Nie do przecenienia jest także udział mojej żony Jadwigi, która podjęła się realizacji tych rozwiązań zakładając Firmę „DrenKar” i rozpoczęła już produkcję pierwszych wyrobów z tej serii.

Mgr inż. Józef Karda
Warszawa, 29 lutego 2008 roku

design: barcik.pl