(+48) 509 986 911 biuro@drenkar.eu

Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

O firmie

Firma DrenKar powstała w końcu 2007 roku, ale jej start poprzedzony był wielomiesięcznymi działaniami przygotowawczymi. Jej zadaniem jest wcielanie w życie wielu moich własnych oryginalnych rozwiązań z dziedziny budownictwa mostowego, ale nie tylko.

Produkty oferowane przez firmę DrenKar są wyrobami wytwarzanymi wg własnych technologii i konstrukcji, a każdy z nich jest wyrobem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP. Ochroną praw autorskich zajmuje się renomowana Kancelaria rzeczników patentowych z Warszawy.

Produkty te przeznaczone są przede wszystkim do budowy obiektów mostowych, ale ze względu na ich właściwości użytkowe mogą mieć zastosowanie w innych obszarach budownictwa. Te, których zastosowanie w robotach budowlanych uzależnione jest od uzyskania odpowiednich dokumentów dopuszczających posiadają już Aprobaty Techniczne, Rekomendacje Techniczne lub certyfikaty. Jestem przekonany, że dzięki  użyciu tych wyrobów w znacznym stopniu poprawi się jakość produktu finalnego, jakim jest obiekt mostowy, podniesie się jego trwałość i estetyka, a co za tym idzie zmaleją koszty budowy, eksploatacji i utrzymania. Potrzeba opracowania nowych konstrukcji tych produktów jest konsekwencją wykorzystania własnych wieloletnich doświadczeń zawodowych, przemyśleń, analiz przyczyn powstawania różnych uszkodzeń i zniszczeń elementów konstrukcyjnych czy detali wyposażenia obiektów mostowych w Polsce jak i za granicą.

W poszerzaniu wiedzy w tej dziedzinie i zbieraniu opinii wielu innych fachowców ze środowiska mostowców polskich pomogła mi niewątpliwie kilkuletnia praca na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Mostów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie której jako uprawniony Inspektor Mostowy dokonałem kilkuset przeglądów i ocen stanu technicznego obiektów inżynierskich na terenie całego kraju. Także udział w wielu Konferencjach Naukowych, Seminariach, Spotkaniach Dyskusyjnych, podczas których debatowano w gronie wybitnych znawców nie tylko z Polski, o problemach techniczno-organizacyjnych mostownictwa, też przyczynił się do podjęcia próby rozwiązania niektórych z nich. Za tę możliwość wzbogacenie własnych doświadczeń i poszerzenia wiedzy pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Wszystkim tym Koleżankom i Kolegom Mostowcom, których miałem przyjemność spotkać na swojej niezbyt długiej jeszcze ścieżce zawodowej. Liczę na dalsze ich wsparcie dla moich działań.

Nie do przecenienia jest tu udział mojej żony Jadwigi, która podjęła odpowiednie działania niezbędne do wdrażania tych rozwiązań w praktyce zakładając firmę DrenKar i uruchamiając produkcję pierwszych wyrobów z tej serii.

 

                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Józef Karda

Warszawa, 29 lutego 2008 roku