Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

O firmie

Firma DrenKar powstała w końcu 2007 roku, ale jej start poprzedzony był wielomiesięcznymi działaniami przygotowawczymi. Jej zadaniem jest wcielanie w życie wielu oryginalnych rozwiązań z dziedziny budownictwa mostowego, ale nie tylko.

Produkty oferowane przez firmę DrenKar są wyrobami wytwarzanymi według własnych technologii i konstrukcji, a każdy z nich jest wyrobem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP. Ochroną praw autorskich zajmuje się renomowana Kancelaria Rzeczników Patentowych.

Wszystkie opracowania są rozwiązaniami autorskimi mgr inż. Józefa Kardy.

Nasze produkty przeznaczone są przede wszystkim do budowy obiektów mostowych, ale ze względu na ich właściwości użytkowe mogą mieć zastosowanie w innych obszarach budownictwa. Te, których zastosowanie w robotach budowlanych uzależnione jest od uzyskania odpowiednich dokumentów dopuszczających posiadają Krajowe Oceny Techniczne (wydane przez IBDiM), Rekomendacje Techniczne lub certyfikaty. Dzięki użyciu tych wyrobów w znacznym stopniu poprawi się jakość produktu finalnego, jakim jest obiekt mostowy, podniesie się jego trwałość i estetyka, a co za tym idzie zmaleją koszty budowy, eksploatacji i utrzymania. Potrzeba opracowania nowych konstrukcji tych produktów jest konsekwencją wykorzystania wieloletnich doświadczeń zawodowych Autora, przemyśleń, analiz przyczyn powstawania różnych uszkodzeń i zniszczeń elementów konstrukcyjnych czy detali wyposażenia obiektów mostowych w Polsce jak i zagranicą.

Jest dla nas zaszczytem i satysfakcją, że zaufały nam i stosują nasze wyroby największe renomowane firmy mostowe.

                                                                                                                                    mgr Jadwiga Piasecka-Karda
właścicielka firmy
Warszawa, 4 stycznia 2022 roku