Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

Krajowa Ocena Techniczna – Drenkar®

Krajowa Ocena Techniczna, nr IBDiM-KOT-2017/0063 wydanie 2
Krajowa Ocena Techniczna, nr IBDiM-KOT-2017/0063 wydanie 1
Krajowa Ocena Techniczna, nr IBDiM-KOT-2017/0063 wydanie 1 – strona z podpisami