Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

Krajowa ocena techniczna – Drenkar F

Krajowa Ocena Techniczna, nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie 2
Krajowa Ocena Techniczna, nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie 1
Krajowa Ocena Techniczna, nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie 1 – strona z podpisami