Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

Aprobata techniczna – Sączkar

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0156 wydanie 2

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0156 wydanie 1 – całość

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0156 wydanie 1 – strona 1 z podpisami

Aprobata Techniczna nr AT 2008-03-2362/1

Aprobata Techniczna nr AT 2008-03-2362/1 – strona z podpisami

Prawo ochronne nr 64924