Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

Aprobata techniczna – Krawężnik AR

Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2015-0162/2

Aprobata Techniczna (pełny tekst) nr AT 2010-02-2625/1

Aprobata Techniczna (skrót) nr AT 2010-02-2625/1

Rekomendacja Techniczna IBDiM (pełny tekst) nr RT/2015-02-0162

Rekomendacja Techniczna IBDiM (skrót) nr RT/2015-02-0162

Raport z badań

Świadectwo rejestracji OHIM – 001654328