Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

Deklaracja zgodności – Sączkar

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01/JPK/2023

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01-2018 Sączkar

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 02/JPK/2017

Krajowa Deklaracja Zgodności JPK 1-2013

Karta Techniczna Sączkar