Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

Aprobata Techniczna – DRENKAR

Aprobata Techniczna nr AT 2007-03-2295/2

Aprobata Techniczna nr AT 2007-03-2295/2 – strona z podpisami

Słowacka Aprobata Techniczna nr TO 080099

Czeski Certyfikat nr č 010-024498

Opinia IBDiM

Dokument patentowy nr 206139