Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

Publikacje prasowe

Drenaż poziomy ustroju niosącego – „MOSTY” nr 2/2010

Wpływ systemu odwodnienia na trwałość mostu – „Materiały budowlane” nr 4/2007

Wywiad dla „Mosty Polskie” Rewolucja Francuska