Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

SĄCZKAR ®

PRAWO OCHRONNE nr 64924

Sączek do odprowadzania wody z poziomu hydroizolacji

Sączki służą do odprowadzania wody z poziomu hydroizolacji ułożonej na płaskich powierzchniach budowli inżynierskich, która przeniknęła na przykład przez warstwy mostowej nawierzchni bitumicznej ułożonej na tej hydroizolacji. Dla ułatwienia dotarcia wody do sączków na izolacji układane są specjalne paski drenujące. SĄCZKAR składa się z 6 elementów wykonanych z tworzywa sztucznego stanowiących standardowy zestaw:

  1. dekiel-pokrywa,
  2. sitko,
  3. lejek
  4. rura odpływowa,
  5. rozetka,
  6. zaślepka-korek stabilizujący.

Ad.1 Dekiel – pokrywa jest elementem pomocniczym, służącym do przykrycia całego lejka na czas betonowania płyty pomostu. Dzięki zastosowaniu dekla wewnętrzna powierzchnia lejka, do której przyklejana będzie powłoka hydroizolacji nie zostanie zanieczyszczona betonem, co pozwoli na wykonanie dokładnego ich zespolenia. Tak, więc dekiel może być wykorzystywany wielokrotnie i nie ma potrzeby zakupu wszystkich sączków w pełnym zestawie ( w szczególności dla obiektów długich, betonowanych sekcjami). Mocowanie dekla do lejka następuje poprzez zaczepienie go specjalnymi łącznikami do sitka osadzonego zatrzaskowo w lejku. Demontaż następuje po odczepieniu go od sitka, wyciąganego z lejka razem z deklem po związaniu betonu.

Ad.2 Sitko stanowi element przysłaniający wlot lejka do rury odpływowej. Sitko ma kształt odwróconego do góry dnem płytkiego cylindra, którego powierzchnia boczna jest ponacinana pionowo na całym obwodzie i ma postać zębów, a w powierzchni dna znajdują się otwory umożliwiające odpływ wody. Zmniejszona grubość zębów w miejscu styku z powierzchnią dna sitka umożliwia łatwe ich wyłamywanie dla uzyskania otworu wlotowego dla drenu, a pogrubienia na zewnętrznej stronie w dolnej części każdego zęba zapewniają zatrzaskowe osadzenie go w gnieździe lejka.

Ad.3 Lejek jest głównym elementem sączka i ma postać niskiego okrągłego lejka z pionowymi żebrami umieszczonymi od spodu. Są to dwie pary żeber usytuowanych wzdłuż dwóch prostopadłych osi symetrii lejka. W dolnej części każdej pary żeber są wykonane rożne wycięcia montażowe, a w górnej części są okrągłe otwory służące do założenia sprężystych zaczepów stabilizujących sączek do zbrojenia. Żebra te usztywniają powierzchnię elementu, a jednocześnie służą do oparcia go na prętach zbrojenia płyty pomostu wprowadzonych w specjalnie wyprofilowane wycięcia montażowe. Wcięcia te mogą mieć różną głębokość, w zależności od wielkości zaprojektowanej otuliny, a także średnicy prętów. Można to osiągnąć przez wyłamywanie odpowiednich fragmentów tych wcięć. Ich wymiary umożliwiają osadzenie sączka na zbrojeniu o rozstawie prętów od 15 do 20cm i średnicach od 12 do 20mm. W wewnętrznej powierzchni lejka wyprofilowane jest specjalne gniazdo, w którym osadzane jest zatrzaskowo sitko, co umożliwia mu pochylenie do wewnątrz pionowej ścianki tego gniazda. Lejek od góry posiada szeroki, poziomy i ryflowany kołnierz, do którego łatwo można dokleić warstwę hydroizolacji, a u dołu zakończony jest stożkowym króćcem łączącym go z rurą odpływową.

Ad.4 Rura odpływowa z PE posiada dwuwarstwową, z zewnątrz karbowaną ściankę, co pozwala na korzystniejsze osadzenie w betonie oraz na stabilne usytuowanie na jej dolnym końcu rozetki osłaniającej wylot rury z płyty pomostu. W standardowym zestawie ma ona długość 25cm. Dla innych przypadków gdy np. rura sączka przechodzi przez ustrój płytowy lub ma być przedłużona i włączona do kolektora, do zestawu dołączana może zostać rura ciągła w ilości wynikającej z podanych łącznych potrzeb tego elementu, do przycięcia na budowie, a także specjalna złączka – mufa oraz uszczelka – dławica służąca do wykonania przyłącza.

Ad.5 Rozetkę stanowi element w kształcie czaszy, z otworem wykonanym w ten sposób, że nasadzona na odpowiedni karb rury odpływowej ma możliwość ustawienia się w stosunku do jej pionowej osi pod kątem 90°±10°, co zapewni dokładne przyleganie rozetki do spodu płyty nawet nachylonej do poziomu w granicach do 10°. Rozetka ta ma za zadanie wytworzyć wokół wylotu rury z dolnej powierzchni płyty wgłębienie, które pełnić będzie rolę kapinosu. Dzięki temu sączek nie wystaje poniżej spodu płyty, a kapiąca z niego woda nie ma możliwości zaciekania po jej powierzchni.

Ad.6 Zaślepka – korek – ostatni z elementów stanowi rolę stabilizatora końcówki rury odpływowej. Przymocowana do deskowania spodu płyty przed montażem zbrojenia, ma za zadanie wyznaczenie miejsc usytuowania kolejnych sączków na powierzchni obiektu i umożliwienie takiego rozmieszczenia prętów zbrojenia, aby oś pionowa sączka wypadała centralnie pomiędzy nimi. W trakcie montażu sączka koniec rury nasadzany jest na ten korek, ponieważ jego średnica zewnętrzna odpowiada średnicy wewnętrznej rury.

Elementy główne SĄCZKARU tj. nr 2, 3 i 5 wykonane są z tworzywa sztucznego konstrukcyjnego. Jest to tworzywo poliamidowe typu PA6 z dodatkiem włókna szklanego w ilości ≥ 30%, odporne na temperaturę do +210°C. Dzięki temu SĄCZKAR może być eksploatowany w następujących temperaturach:

co oznacza, że bezpośrednio do niego można przyklejać izolacje termozgrzewalne i układać na nim gorące mieszanki mineralno-bitumiczne. Elementy pomocnicze – nr 1 i 6 wykonane są także z tworzywa sztucznego konstrukcyjnego, ale o właściwościach wynikających z ich przeznaczenia i roli.

SĄCZKAR pakowany jest kompletami w pudła kartonowe po 6 lub 8 zestawów.