Innowacyjne Technologie

— do budowy obiektów mostowych —

DREIKAR FW

Wyrób zastrzeżony w UP RP – PL408125

Listwa fazująco-wykańczająca

Opis wyrobu

Przedmiotem opisu jest listwa fazująco-wykańczająca. Listwa ta służy do fazowania i wykańczania zewnętrznych krawędzi monolitycznych elementów konstrukcji budowlanych z betonu, takich jak fundamenty, ściany, słupy, stropy, ustroje nośne, prefabrykaty.

Znane są i stosowane powszechnie listwy plastikowe udostępniane np. przez firmę Betomax, służące do fazowania zewnętrznych naroży elementów betonowych. Mają one zwykle przekrój poprzeczny w kształcie trójkąta lub też posiadają dodatkowo przedłużenie jednego z boków tworzącego przyprostokątną. Tak przedłużony bok w kierunku od kąta prostego umieszczony w szczelinie między płytami szalunkowymi stanowi miejsce zamocowania gwoździem listwy w narożu szalunku. Innym spotykanym rozwiązaniem jest stosowanie do tego celu pełnej listwy z drewna o przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta prostokątnego mocowanej gwoździami podobnie ww. listwa trójkątna z tworzywa.

Opisane wyżej listwy są jednak kłopotliwe w montażu (mocowanie gwoździami, wkrętami) i nie zawsze przylegają ściśle do elementów szalunków, przez co beton dostaje się w szczeliny, a wykonane naroże nie jest idealnie gładkie. Trudności powstają również, gdy naroże tworzy kąt inny niż prosty.

Prezentowana listwa charakteryzuje się tym, że w przekroju poprzecznym składa się z dwóch różnych elementów z tworzywa sztucznego: (1) – specjalnie ukształtowanego poziomego profilu oraz (2) – mającego specyficzny przekrój elementu pionowego, połączonych z sobą i tworzących profil w kształcie litery T, z zagiętą nogą, co pokazane jest na rys. 1.

Rys. 1 Listwa DREIKAR FW – wymiary

Element (1) posiada krawędzie (3) wykonane z miękkiego tworzywa, które są odgięte pod nieznacznym kątem od jego płaszczyzny. Umożliwiają one szczelne przyleganie listwy do deskowania. Element (2) połączony z (1) w jego środku i zagięty jest w połowie swojej wysokości. Na obu bocznych powierzchniach elementu (2) w jego dolnej strefie wyprofilowane są podłużne pogrubienia (4) tworzące w przekroju poprzecznym kształt choinki zwróconej swoimi gałązkami w kierunku elementu (1). Pogrubienia (4) pozwalają na wprowadzenie elementu (2) w szczelinę między elementami szalunku przy użyciu niewielkiej siły, a skutecznie utrudniają jego wysunięcie się w kierunku odwrotnym.

Materiał użyty do budowy listwy jest odporny na działanie umiarkowanej siły uderzeniowej, co pozwala na wprowadzenie go w szczelinę na wymaganą głębokość poprzez uderzanie młotkiem gumowym.

Listwa ta może znaleźć powszechne zastosowanie w budownictwie jako element składowy systemu deskowań, służący podniesieniu jakości i poprawy wyglądu zewnętrznego powierzchni betonu konstrukcji budowlanych, w szczególności tych obiektów, co do których stawia się wyższe wymagania jakościowe. W sytuacji kiedy coraz powszechniej stosuje się w konstrukcjach budowlanych elementy wykonywane z betonu w standardzie architektonicznym, taki element uzupełniający system deskowań stanie się bardzo poszukiwany na rynku.

     Rys.2 Możliwości użycia listwy